Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Gençlerimize ne değin iyi rehberlik yapabilirsek geleceğimiz de böylece hoş olacaktır”

Gençlik Koordinatörleri Eğitimi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerimize, çocuklarımıza ne değin iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da insanlar olarak geleceğimiz de öyle hoş olacaktır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 4 gün sürecek Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörleri Eğitimi’nin açış konuşmasını yaptı.

Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen programda ülke genelindeki Gençlik Koordinatörleri’ne seslenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Gençlik bir milletin geleceğidir. Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız da gençlerimizdir” dedi.

Başkan Erbaş, Başkanlık olarak gençlik çalışmalarına özel bir tartma verdiklerini ifade ederek, “Sizler de bu kayda değer hizmet için seçilmiş hocalarımızsınız. Gençlerimize, çocuklarımıza ne değin iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da halk olarak geleceğimiz de böylece güzel olacaktır” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak temel amaçlarının, gençlerin inanç ve uygarlık değerleriyle buluşmalarını, kendisine, ülkesine ve insanlığa yardımsever olmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Hz. Peygamberin gençlerle iletişiminin en ideal misal olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “O, gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişimi başlıca almış ve onların kendilerini gerçekleştirmelerine vesile olmuştur” ifadesini kullandı.

Gençlik döneminin insan hayatında özel ve hassas bir dönem olduğunu ve gençlik çalışmalarının özel bir veri, kabiliyet ve formasyon gerektirdiğine muhabere eden Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Teknoloji ve iletişimin her yeri kuşattığı ve hayatın büyük oranda dijital alanda yaşandığı bir çağdayız. Kuşaklar arası farklılıkların günden güne derinleştiği hemen hemen her on yılda ayrı ilgi ve algılara sahip bir neslin geldiği bir zamandayız. Bize düşen, gençlik döneminin duygu yoğunluğunu ve aksiyon arzusunu iyi ve yararlı olana yöneltmektir. Bunu yapmaya mecburuz. Aksi halde gençlerin telaşı öbür yapılar ve terör örgütleri kadar istismar edilmektedir. Biz gençlerimize en iyi şekilde rehberlik yapalım ancak, zararlı akımlardan kişilerden, gruplardan, yapılardan etkilenmesinler.”

Gençlik çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Çalıştığımız alanın öneminin şuurunda olmamız lazım. Gençlik hizmetleri hüner, özveri, fedakârlık ister; sürekli okuma ve araştırma gerektirir. Özellikle şunu ifade etmek isterim; gençlik hizmetlerinin birinci ve esas şartı, gençleri sevmektir. Gençlerle buluşmaktan ve konuşmaktan heyecan duymaktır. Şayet bu yahut o vakit bu alanda manalı ve kalıcı bir hizmet üretme imkânı da yok demektir” biçiminde konuştu.

“Yaşanan sorunları ama İslam’ın data ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz”

Başkan Erbaş, yeryüzünün tarihin en baskı dönemlerinden birini yaşadığını, insanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunlarının bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Dünya insanının büyük bir kısmı, kendini kolaylık ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır. Bu durumdan en fazla da gençler, kadınlar, çocuklar etkilenmekte, onlar mağdur olmaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan tüm sorunları oysa İslam’ın veri ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz. Dolayısıyla bizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu, iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluk olduğumuzun bilinci ve sorumluluğuyla yol almak mecburiyetindeyiz.”

“En tükenmez hazinemiz, hakikatin bilgisine sahip olmaktır.” diyen Başkan Erbaş, “Batı, bilgiyi önemsemiş fakat inancı ve ahlakı öteleyerek, bilgiyi insanlığın felaketine kullanmıştır. İslam dünyası ise bilgiyi ihmalkârlık etmenin bedelini ödemektedir. Ve maalesef bugün bizler, bilginin önemini algılama edememenin sancısını yaşıyoruz. Hâlbuki hepimiz A’lak Suresinin ‘oku’ emrini biliyor; Zümer Sûresi 9. ayetinin; ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu’ hükmünü anlatıyoruz. Derhal bize düşen, bu ayetleri hoş bir şekilde anlamak, yaşamak, açıklamak ve insanların, gençlerin yaşamalarını sağlamak. O halde her birimiz geniş bir ufka ve data birikimine sahip almak durumundayız. Bunun için, seçici ve dürüst okumalar yapmalısınız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kalplere etkili olmak ve akılları doğruya yöneltmekte Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin önemine muhabere eden Başkan Erbaş, “Sosyal bilimler, edebiyat, tarih, toplumbilim, teknoloji, fizik vb. okumalarımız bize fazla ayrı kazanımlar sağlayacaktır. Bu bağlamda bilhassa gençlik dönemi, gençlerin sorunları ve ilgi alanları çerçevesinde bilgi sahibi olmaya; disiplinli çalışmaya ve kendimizi keza kişisel anlamda keza de mesleki bakımdan geliştirmeye mecburuz” diye konuştu.

“En büyük imkânımız; imanımız, samimiyetimiz ve gayretimizdir”

Yapılan çalışmalarda samimiyetin önemine değinen Başkan Erbaş, “En büyük imkânımız; imanımız, samimiyetimiz ve gayretimizdir. İhlâs ve samimiyeti kuşanmak, bizlere bitip tükenmek bilmeyen bir sermaye verecek ve manevi bereketin kapılarını açacaktır” ifadelerini kullandı.

Gençlik Koordinatörlerine, gençlere iyi birer rol model olmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Nebevî bir görevi ifa etme sorumluluğuna sahip olanların uyarı etmeleri gereken en manâlı husus, sözün en doğrusunu ve güzelini anlatmak, ahlakı ve yaşantısı ile de çevresine en hoş örnek olmaktır. Yapmadıklarımızı söylediğimizde sözün tesiri kaybolacak, yaşanmayan bilginin etkin gücü olmayacaktır. dahası, en önemli şiarımız, güven veren ve güvenilen bir insan olmaktır. Bu itibarla, temsil sorumluluğumuzun beyanat vazifemizden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Temsilcilik olmayınca takdim, beyanat etkili olmaz. O yüzden gençlerimizin aleyhinde yapacağımız en kayda değer şey, iyi bir örnek, iyi bir rol model olmaktır.”

“En dürüst yöntemimiz, hikmet ve hoş öğüttür”

Konuşurken karşıdakinin anlayabileceği bir dil uygulamak gerektiğini bildiren Başkan Erbaş, en doğru yöntemin hikmet ve güzel nasihat olduğuna vurgu yaparak, “Beşerî ilişkilerde ilgiyi, sevgiyi, nezaketi ve zarafeti kuşanmak; sahih, hoş hikmetli ve etkin laf söylemek; muhataba tarafından yani insanlara seviyelerine ve ihtiyaçlarına tarafından konuşmak; fark yapmadan herkese dinin evrensel mesajını iletmek, bu yöntemin esas değerleri ve nebevî ilkeleridir. Çocuklara, gençlere, yetişkinlere onların anlayabileceği bir dil ile kullanacağımız dili, üslubu devretmek zorundayız” biçiminde konuştu.

Başkan Erbaş, gençlere nebevî yöntemle yaklaşarak, yargılamadan, emir etmeden onlarla arkadaş olmanın, zaman geçirmenin, hayatı paylaşmanın, onlara yetki ve yükümlülük vermenin ve daha da önemlisi onlara ufuk açmanın, en esas yaklaşma olması gerektiğini vurgulayarak, “Nitekim Rabbimiz, tebliğde sert ve barbar sözü değil, hikmetli ve etkili sözü emretmektedir. Bu ayet-i kerimeyi bildiri metodumuzda ilke olmak zorundayız” dedi.

Başkan Erbaş, “Müjdeleyiniz, sevdiriniz, dehşet ettirmeyiniz.” hadis-i şerifinin çocuklara, gençlere yaklaşımda olmazsa olmaz ilkelerden birisi olduğunu kaydetti.

Gençlerle ilgilenmenin bir heyecan, sevgi, muhabbet işi olduğunu açıklayan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“En fazla gereksinim duyacağımız şey, yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır. İdealinizi büyük, heyecanınızı canlı tutun, kendinizi önemseyin. Bu manada, en büyük idealimiz, rıza-i bâri için yüce dinimiz İslam’a, gençliğe ve bütün insanlığa hizmet vermek olmalıdır. En büyük bahtiyarlığımız, bu uğurda adanmışlık ruhu ile kastetmek olmalıdır. Zira bu ulvî ideal uğrunda ortaya koyacağımız özverili gayretlerimiz mutlaka meyvelerini verecektir. Bu ise heyecanımızı daha da artıracak ve çalışma azmimizi daha da güçlendirecektir.”

Seminerde, gençlerle nasıl haberleşmek gerektiğini, hizmetlerin dil, üslup ve usul boyutu gibi önemli konuların ele alınacağını söyleyen Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sizler gençlerle ilgili her çalışmayı, her gelişmeyi peşine düşüp takip etmeye çalışacaksınız. Elinizde, masanızda, gündeminizde her daim gençlerle ilgili, bir kitap, bir araştırma, bir makale olacak. Gençlerle ilgili her konu dikkatinizi çekecek. Gençlere rehberlik yapmanın olmazsa olmazıdır bunlar. Somurtkan halde onları anlamakta geç kalabilirsiniz. giderken, gönül verdiğiniz bu vazifenin gereğini hakkıyla yerine getirmeyi sizlere müyesser kılmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyor, hepinize görevlerinizde başarılar diliyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ulu Rabbimiz sizleri mahcup etmesin, her konuda yâr ve yardımcımız olsun. Kolaylıklar diliyorum. Dört gün sürecek bu müzakerelerin hayırlara vesile olmasını, nice kalplere, nice gönüllere güzellikler saçmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.”

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort