ADALET-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Covid-19 meslek hastalığı kapsamlı olarak hayata geçirilmeli"

ADALET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “TBMM Afiyet Komisyonunda Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesine ilişkin fikir birliğine varılmasını memnuniyetle karşıladık. Bu teklifin kapsamının ve teknik altyapısının net bir şekilde oluşturulmasını zorunlu görüyoruz. Bilindiği gibi, Türkiye’de başta ADALET-İŞ Konfederasyonu olarak Covid-19 salgınının tüm çalışanlar için iş hastalığı sayılması talebimizi Mart ayından itibaren basın açıklamalarında, raporlarımızda ve katıldığımız platformlarda dile getirdik. Bugün de yapılacak olan düzenlemenin bütün çalışanları kapsayacak şekilde hazırlanması talebimizi yineliyoruz” dedi.

ADALET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de ve dünyada Mart ayından bu yanlamasına mucizevi bir dönem yaşıyoruz. Salgın ile mücadelemizi devletimizin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütmekteyiz. Bu süreçte hükümetimiz ile alıştırma hayatına yönelik sorunların çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalışarak önerilerimizi ve taleplerimizi ilettik. YARGI-İŞ olarak Mayıs ayında kamuoyu ile paylaştığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Raporumuzda ‘Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması’ gerektiğini belirttik. Raporumuzda salgının sağlık durumu çalışanları için iş hastalığı ve yakalananların da iş kazası olarak kabul edildiği bir yasal düzenleme yapılması gerektiğine aksan yaptık.

ADALET-İŞ olarak, salgının iş hastalığı sayılması konusunda uluslararası arenada gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ediyor, ITUC ve ETUC’un etkili bir üyesi olarak görüşlerimizi uluslararası sendikal hareketle paylaşıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Eylül ayında gerçekleştirilen ikinci Alıştırma Hayatı Buluşmaları toplantısında da Covid-19’un meslek hastalığı sayılması çağrımızı yineledik.

Sağlık, Aile, Egzersiz ve Sosyal İşler Komisyonunda gündeme gelen Covid-19’un afiyet çalışanları için meslek hastalığı sayılması hususunda bütün tarafların fikir birliğine varmış olmasını son derece memnuniyet verici görüyoruz. Bu konunun kapsam yönünden detaylı değerlendirilmesi ve teknik altyapısının net bir şekilde oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün de yapılacak olan düzenlemenin bütün çalışanları kapsayacak şekilde gözden hazırlanması talebimizi yineliyoruz.

ADALET-İŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğinin temel insan hakkı olduğuna inanıyor, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşmasında ve yaygınlaştırılmasında devlet, emekçi ve patron elde etmek üzere bütün kesimlerin müşterek bir anlama geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede endüstri ilişkiler sistemimizin dinç bir şekilde ilerlemesinin sosyal diyalog mekanizmalarının modern demokrasilerde olduğu gibi etkin bir şekilde devreye sokulması ile muhtemel olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir gereği olarak TBMM’de var olan komisyonların keza sayılarının artırılması keza de daha kuvvetli ihtisas komisyonları oluşturularak demokrasimize katkı maddesi vermesi sağlanmalıdır.”

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort