Şu kasvetli günlerde bu renklere çok ihtiyacımız var!

Şu kasvetli günlerde Mustafa Salim Aktuğ’un çok renkli tuvallerinden saçılan dinginliğe ve huzura çok ihtiyacımız var…
Resimlerinde rengi ön planda tutan ve soyut bir anlatım dilini tercih eden Mustafa Salim Aktuğ, ‘Renkler ve Derinlikler’ başlıklı yeni sergisiyle Ankara Atlas Sanat Galerisi’ne misafir oluyor. Aktuğ, etrafımızdaki nesneler, durum ve oluşumlarla ilgili etkileşimlerini sorgulayan, geniş bir kurgulama alanı olarak resimlerini gerçekleştiriyor. Dikey, yatay ve diyagonal fırça tuşlarıyla yarattığı ritme, tekrar tekrar yığılmaya ve istiflemeye dayalı renk senfonileri olarak yapıtları algılanabilir.

Aktuğ, dört sene önce ‘Rengin Kalbine Yolculuklar’ adıyla gerçekleştirdiği retrospektif sergisinde, renkle olan yolculuğunun aşamalarını geçmişten günümüze dönük olarak sergiledi. Kaynaklarını izlenimci ve ekspresyonist sanatçıların yapıtlarından etkiyle ilk dönem resimlerini oluşturmayı tercih eden sanatkâr, gittikçe renk alanı ressamlarının çalışmalarındaki rengin, atmosferik yayılma anlayışından hareketle tuval yüzeyinde yeni arayışlara yöneldi. Büyük yüzeylerde geniş renk alanları içinde, boşlukların ve dikey fırça darbelerinin yarattığı yerçekimi etkisiyle sistematik renk ve ritim arayışlarına devam etti.

Atlas Sanat Galerisi’nde “Meditasyon” sergisinde öznel bir duygu yoğunluğunun ruhsal etkilerini, fazla renklilik içinde çözümledi. İnsanın varoluş nedenini duyumsatan bu dizi resimlerinde sanatçı, renklerin gizemli anlamından içsel huzura ve derin aydınlanmalara olan yolculukları yorumladı. İki yıl önce, aynı galerideki “Böyle Bir Şey” sergisinde, spektrumda bulunan her bir rengin tonlarının, öbür ritim ve renk enerjileri üstüne yoğunlaştı. Monokrom süratli niteliğinde, tek rengin değerleriyle resim yüzeyinde ince bir hassaslık ve ölümsüzlük etkisini olası kılan Aktuğ, iç dünyasında yer alan varlıklarla ilgili kavramları görünmeyen aktarımlarla görselleştirdi. Rengin, saf bir biçim olarak sunulduğu bu çalışmalar, yaşadığımız çağın karışık ve karmaşıklığına karşı bir duruşu sergilerken duygu dünyalarımızın yansımalarını, renk yoğunlaşmalarıyla görünür kıldı.

“Renkler ve Derinlikler” sergisi bu halkanın devamı niteliğindedir. Renkte ölümsüz bir âlem arayışına yol alış gibidir. Renklerin birbirleriyle olan etkileşimlerini, tek rengin egemenliğinden, çok renkliliğe uzanan geniş bir spektrumda bir araya getiren ressam, renk parçacıklarıyla evrende duruşumuzu, ilişkilerimizi, manâ arayışlarımızı sorgulamakta. Aktuğ, çağımızın sorunlarına, toplumsal dramatik olaylar karşısındaki duruşunu, tepkisini ve mesajlarını rengin devinimi, hayat enerjisi ve çeşitliliği içinde verirken derinlikli, çok tabakalı, kompleks yapılardan sadeliğe, yalınlığa uzanmaktadır. Bu dizisinde, çok ince ve duyarlıca hesaplanmış dikey fırça vuruşları üstüne temellenen özgün üslup arayışlarının vardığı nokta, ayrıca sezgisel ayrıca de deneysel bir birikim sonucu olarak yansıtılmakta. Görünen dış dünyayı yansıtmak gibi bir amacı olmayan usta, toplumsal olayların, insanda bıraktığı etkiler ve hayat mücadelesinin karşılığı olarak rengin güçlü devinimine, hissettirdiği anlamlara yönelmekte.

Bu diziyle, karşıtlıkların dengesi, doğanın ve yaşamın gerçeği, gece-gündüz, güz-bahar, kış-yaz, uyumak-uyanmak, bütün gerçeğimiz, rengin gizeminde çeşitleniyor, derinleştiriliyor, yeni etkileşimlere kucak açıyor.

“Renkler ve Derinlikler” sergisi, Aktuğ’un renk spektrumuna yaptığı yolculuğun izlerini, derinliklerini ve hepimizin ihtiyacı olan zihnimizin ve ruhumuzun huzur veren etkilerine “iç huzurun” deneyimlerine uzanmamıza ihtimal sağlıyor.
Mustafa Salim Aktuğ’un ‘Renkler ve Derinlikler’ başlıklı sergisi 22 Nisan’a değin Ankara Atlas Sanat Galerisi’nde. Tel: 0312 468 59 04, www.atlassanat.com

Mustafa Salim Aktuğ hakkında

Mustafa Salim Aktuğ, 1961 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fotoğraf Bölümü’nü bitirdi. sonradan Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Aktuğ, 1987’den beri bu bölümde görev yapmaktadır. Yurtiçi ve dışarıda fazla sayıda sergiye katılmış, alanında on bir adet ödüle bedel görülmüştür. Çoğunlukla süratli halde ürettiği yapıtlarıyla sergilerini gerçekleştirmektedir. “Renkler ve Derinlikler”, ismini taşıyan, 16 Mart-22 Nisan 2016 tarihleri aralarında Ankara’da Atlas Sanat Galerisi’nde izlenime sunulan bu sergi, sanatçının on yedinci kişisel sergisidir.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort