Genç girişimciler için büyük fırsat: BİGG

Ekonomiye katkı maddesi sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan TÜBİTAK’ın girişimcilik desteklerinden biri olan Bireysel Genç Teşebbüs (BİGG), genç girişimcilere büyük imkanlar sunuyor. Bu kapsamda Atılım Üniversitesi’nde de Teknoloji Aktarma Ofisi’nde konuya alaka duyan öğrenciler bilgilendiriliyor.

Üniversitedeki genç girişimcilere BİGG projesi hakkında bilgiler veren Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve ARGEDA-Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Doç. Dr. Yılser Devir, “TÜBİTAK BİGG (Kişisel Genç Girişim) destekleme programı, teknolojik ve buluş taşıyan iş fikirlerinin katma değeri yüksek ve yüksek istihdam sağlayacak teşebbüslere dönüşmesi amacıyla girişimcilerin başlangıç aşamasından pazar aşamasına kadar desteklendiği bir programdır. BİGG programının belli başlı amacı, özellikle gençlerimizi girişimciliğe özendirmek, milletlerarası rekabet gücü olan reformcu ürün ve hizmetlerin üretilebileceği açılış firmalarının kurulmasıdır” biçiminde konuştu.

Program iki asıl aşamadan oluşuyor

BİGG programının genç girişimciler için kıymetli bir proje olduğunu gösteren Doç. Dr. Köklü Değişiklik, “Program iki başlıca aşamadan oluşuyor. Bunun birinci aşamasında TÜBİTAK tarafından belirlenmiş uygulayıcı kuruluşlar var. Bu uygulayıcı kuruluşlara girişimcilerimiz başvuruda bulunuyorlar ve birinci evre esnasında girişimcilerimiz değerlendirilerek ve alt oysa öyle fazla eğitimden ve mentorluk sürecinden de geçerek, TÜBİTAK ikinci evre başvurusunda hazırlanıyorlar. İkinci faz talebinde, değerlendirilmeye değer yer alan iş fikirleri TÜBİTAK’ta yapılan panellere giriyor ve desteklenip desteklenmeyecekleri bu süreçte belirleniyor. Desteklenmeye yargı kazanan projeler de bundan böyle kendi şirketlerini kurarak sürece devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Girişimciler bilgilere Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BİGG sayfasından ulaşabilirler”

BİGG projesi zarfında birçok iş fikrinin desteklendiğini ve yalnızca emin başlıklar altında desteklenen meslek fikrini genelleştirmenin öyle sağlıklı olmadığını gösteren Doç. Dr. Devrim, “Gerçekte bunu genelleştiremeyiz. Çünkü farklı tematik alanlar var. Ana tematik alanların bazılarından bahsedecek olursam; akıllı imal teknikleri, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, sürdürülebilir tarım ve besin, afiyet. Bunlar kayıtlı asıl temalardan bazıları. Emrindeki ki bu belli başlı temaların kendi içerisinde daha aşağı tematik alanları da var. Girişimcilerimiz bu daha aşağı tematik alanlara; TÜBİTAK BİGG web sitesinden ya da eğer isterlerse, Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BİGG sayfasından da ulaşabilirler” diye konuştu.

“Atılım Üniversitesi olarak 2017 yılından itibaren BİGG programına dahil olmuş bulunmaktayız”

Atılım Üniversitesi olarak 3 yıldır etkin bir şekilde BİGG programı içerisinde yer aldıklarını vurgulayan Ihtilal, “Atılım Üniversitesi olarak 2017 yılından itibaren BİGG programına dahil olmuş bulunmaktayız. 2017-2019 yılları aralarında BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olarak, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve OSTİM Teknop Parkla oluşturduğumuz bir konsorsiyum içerisinde BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olarak ödev yaptık. 2020 yılından itibaren de uygulayıcı kuruluş olan Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Idareci A.Ş. ile beraber yaptığımız işbirliği çerçevesinde BİGG çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

BİGG projelerine kimler başvurabilir

BİGG projelerine kimlerin başvurabileceğine değinen Ihtilal, “BİGG projesine başvurabilmek için başta lisans öğrencisi iseniz mezuniyetinize maksimum 1 sene kalmış olması gerekiyor. Tekrar yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenimleri devam ederken başvurabiliyorlar. Lisans, yüksek lisans veya doktora derecesini de azami 10 yıl içerisinde almış olan mezunlar bu programa başvurabiliyorlar. Uygulama için de Atılım Üniversitesi BİGG-Atılım sayfasından (www.bigg-atilim.com) 15 Aralık tarihine dek kullanım formunu online bir şekilde bir form doldurarak bize başvurularını yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Proje destekleri nasıl gerçekleşiyor

BİGG projeleri sonucunda yardım işleminin nasıl gerçekleştiğini aktaran Ihtilal, “BİGG projesinde yardım üstteki limiti 200 bin TL. Oysa TÜBİTAK paneli sonucunda desteklenmeye layık yer alan miktar belirleniyor. TÜBİTAK göre desteklenecek olan projeler, şirketleşme olduktan sonra proje bütçesinin yüzde 40’ı ilk ödeme olarak, sonra öteki bir yüzde 40’ı da ara ödeme olarak şirket hesabına aktarılıyor. Girişimcinin sunduğu iş planının tamamlanmasından sonra da toplam proje bütçesine bakılarak yüzde 20‘yi geçmeyecek şekilde geri kalan tutar şirket hesabına aktarılarak proje sonlandırılıyor” biçiminde konuştu.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort