23:10 - YARGI-İŞ/Hizmet-İş Başkanlar Kurulu Toplandı - Ankara

YARGI-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında online olarak gerçekleştirilen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısına Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Profesyonel Şube Başkan ve Yöneticileri, İl Başkanları ve Genel Merkez uzmanları katıldı.

Genel Başkan Arslan, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında çalışma hayatının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında çalışma hayatının aktüel ve olası sorunları gözden geçirilerek, sonuçlar halinde şu kararlar alınarak duyurulmasına karar verildi:

“Taşeron işçiliğine karşısında 2003 yılından başlayarak kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelemiz, Cumhurbaşkanımızın gayretleri, dönemin Başbakanı ve Bakanlarımızın desteğiyle çıkarılan 696 sayılı KHK’yla, 1 milyona yakın taşeron emekçisinin Yerel Yönetimler ve Kamuda işçi statüsünde istihdam edilmesiyle neticelendirilmiştir.

Ancak taraflarla hiç konuşulmadan, paylaşılmadan, son dakika müdahalesiyle 696 sayılı KHK’yla 6356 sayılı kanuna eklenen geçici 7. madde ve bunun 3. fıkrasıyla, taşerondan kadroya geçen emekçiler istemedikleri sendikalara aza olmaya itilmiştir.

İşçileri baştan sendika seçme kargaşası içine iten düzenleme, sendikal özgürlüklere aykırıdır. Alıştırma hayatında yeni bir kargaşaya yol açacak, iş barışı ve iş huzurunu bozacaktır. Taşeron işçilerine sahip çıkarak mücadeleyi onlarla birlikte uzun yıllardır başarıyla yürüten sendikaların aza kaybına, bu mücadelede yer almayan sendikaların ise adalet etmediği ölçüde üye kazanmasına ve hileli rekabete yol açacaktır.

Emekçiler sendikalarından koparılmamalı, birliktelikleri bozulmamalı

Taşerondan kadroya geçen işçiler, SGK kayıtlarına göre kayıt edildikleri işkolları ve işyerinde örgütlenecekleri sendikaları belirleyerek üyeliklerini yapmışlar, sendikalar da 2014 yılından açılmak üzere işyerlerinde örgütlenmelerini tamamlamışlardır.

İşçilerin kadro sürecinde birlikte çaba verdikleri, kendilerini güvende hissettikleri sendikalarda kalmaları sürekli hale getirilmelidir.

HİZMET-İŞ taşerondan kadroya geçirilen emekçilerin büyük çoğunluğunu temsil etmektedir.

Sendikamız üyesi arkadaşlarımızın üyeliklerinin devamını ve iş kollarının güvence altına alınmasını istiyoruz.

Geçici 7. maddenin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmalıdır

696 sayılı KHK ile 6356 sayılı kanuna eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmalıdır. Bu düzenleme anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Sendika ve toplu meslek sözleşme özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Sendikal örgütlülük, fakat sendika özgürlüğü ile laf konusu olabilir.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası bu düzenlemeyi hiçbir süre kabul etmemiştir, kabul etmeyecektir. Düzenlemenin yürürlükten kaldırılması hususundaki mücadelemizi ardına kadar sürdüreceğiz.

KHK’lı emekçilerin hakkını savunmaya devam edeceğiz

İşkollarındaki farklılıklar nedeniyle, çalışanların özlük hakları farklı belirlenemez.

Çalışanların aidat ve ücrete bağlı hakları başta almak üzere, sorunlarının çözüm yeri serbest toplu pazarlık masasıdır.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren şeffaf bir şekilde toplu pazarlık sürecini yürütecektir. Toplu pazarlık sürecin üyemiz emekçilerin beklentileri doğrultusunda sonuçlandırmak istiyoruz.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, her şeye karşın bütün KHK’lı emekçilerin hakkını savunmaya devam edecektir.

696 sayılı KHK kapsamı dışarıda bırakılan emekçilere kadroları verilerek hakkaniyet sağlanmalı

Egzersiz hayatımızın en büyük reformu olarak değerlendirdiğimiz 696 sayılı KHK ile getirilen düzenlemenin bir yetersiz yanı da, 70 bin civarında emekçinin kapsam açık havada bırakılması olmuştur.

Kadro kapsamına alınmayanların başında KİT’lerde çalışan taşeron işçileri gelmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinden önce çalışmış olanlar, joker emekçi olarak çalışanlar, kiralık araçların şoförleri, çağrı hizmetleri ve yemekhane hizmetlerinde çalışanlar, tüm şartları taşıdıkları halde, mahalli idarelerce yapılan ihalelerde yüzde 70 personel sınırına takılanlar, yine mahalli idarelerce araç gereç hizmet alımının içerisinde çalıştırılanlar, kamunun asıl işlerinde çalıştıkları halde ilk önce hastanelerde HBYS olmak üzere bilgi işlemci, laborant, tekniker, kimyager ve radyolog olarak çalışan taşeron işçiler kapsam dıştan kalmıştır.

Bu emekçilere kadro verilmemesinin haklı bir gerekçesi yoktur. Aynı işi yapan emekçiler aralarında ayrım, adalet ve denklik duygusunu zedelemektedir. Sorun bir an önce çözüme kavuşturularak eksiklik tamamlanmalı, eşitsizlik giderilmeli, hakkaniyet sağlanmalıdır.

Genel Başkanımız Arslan’ı sosyal medya üzerinden maksat bölge şer odaklarına geçit vermeyeceğiz

Son aylarda bir takım konfederasyonların güdümündeki facebook ve twitter adreslerinden, emekçileri mevcut sendikalarından istifaya yönlendiren incelemeler yürütülmektedir.

Genel Başkanımız Arslan’ın, 696 sayılı KHK ile kadroya kavuşan emekçilerin yararına yaptığı direktifler bilinçli bir şekilde çarpıtılmaktadır.

Bu yöntemle, üyelerimiz sendikamızdan koparılmak istenmektedir.

Klavye sendikacılarının kavgası ne emek ne de ekmek kavgasıdır. Amaçları, emekçileri haklarını savunamayacakları halde kendi sendikalarına mahkûm etmektir.

Her yol meşru kabul ederek, sosyal medya üzerinden YARGI-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a haksız ithamlarda bulunulmasını ve ahlaki sınırların aşılmasını güçlü olarak kınıyor, yalan yanlış ithamları reddediyoruz.

Bazı sendikacıların, Genel Başkanımızın kadro mücadelesini 1 milyona yakın taşeron emekçisinin sendikal ve öteki haklarla birlikte, kadrolu ulus işçisi olmasıyla sonuçlandırmasını hazmedemediklerini görebiliyoruz

Bu iddiaya göre sendikacılar, on binlerce emekçinin sesi ve umudunun simgesi haline gelmiş Genel Başkanımız Arslan’ı mücadelesinden vazgeçiremez.

Kimse, kendi çıkarları uğruna kişiler ve kurumlar üzerinden algılama operasyonu yapmasın.

Oynanan oyunu görüyoruz ve buna asla müsaade etmeyeceğiz.

YARGI-İŞ/Hizmet-İş 59 Şube, 20 İl Başkanlığı Ve 309 bin üyesiyle Genel Başkanının arkasındadır

YARGI-İŞ Konfederasyonumuza bağlı Öz Ofis İş Sendikası’nda yaşanan krizin HİZMET-İŞ Sendikamız ve Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın haksız ve hadsiz biçimde maksat gösterilerek savuşturulmaya çalışılmasını şaşma ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Öz Ofis İş yetkililerini sendikal prensip, kural ve değerler doğrultusunda davranmaya çağırıyor, aklıselime ziyafet ediyoruz.

ADALET-İŞ/HİZMET-İŞ 59 Şube, 20 İl Başkanlığı ve 309 bin üyesiyle, tam bir birlik içerisinde Genel Başkanının arkasındadır.

Genel Başkanımıza yönelik saldırılara aleyhinde her zaman dimdik ayaktayız.

Genel Başkanımıza ve Sendikamıza karşın her türlü hamle karşısında gürültüsüz kalmayacağız.

Teşkilatımız, saldırılara aleyhinde gereken cevabı, zamanı gelince, on binlerce üyesiyle birlikte en üstteki boyutta verecektir.

İstanbul Büyükşehir’de yetki tespiti Hizmet-İş’te

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ast kuruluşlarda, yasanın aradığı zorunlu çoğunluğu sağlayarak yetki tespiti almıştır.

İstanbul Büyükşehir çalışanlarına sendikamıza gösterdikleri ilgi ve ilgi vesilesiyle teşekkür ediyoruz.

Sendikamıza verilen yetki tespitinin tartı ve sorumluluğunun idrakindeyiz.

Bundan sonraki işlem, haklarımıza sahip çıkma sürecidir. Bu süreci üyelerimizle birlikte yürüteceğiz.

Bir kısım sendikaları, yetki tespiti alamadıkları işyerlerinde çalışan işçileri cezalandırma, onlardan intikam alma ve itiraz alışkanlıklarından vazgeçmeye eğlence ediyoruz.

Sendikal çalışmalarımızı hak-meslek çatısı aşağı birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştiriyoruz

YARGI-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, yarım yüzyıla yaklaşan tarihiyle, genel işler işkolunda ve sendikal harekette model olma özelliğini sürdürmekte, Türkiye’nin en büyük emekçi sendikası olmanın sorumluluğunu taşımaktadır.

Bu sorumluluk, yarım asırlık bilgi, birikim ve deneyimiyle, bütün teşkilatımızın hedefe kilitlenerek özveri, birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği uğraş ile yerine getirilmektedir.

Mazlumların hamisi olmanın onurunu yaşıyoruz

ADALET-İŞ/HİZMET-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, taşerondan kadroya geçen emekçiler ve ülkemizin bütün işçileri ilk kez olmak üzere, tekrar tekrar olduğu gibi ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bize ihtiyaç duyan mazlumların, mağdurların, ezilenlerin, haksızlığa uğramışların, hakkı elinden alınanların sesi olmaya, onların feryatlarını duymaya, duyurmaya ve çare olmaya devam edeceğiz.

ADALET-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak ülkemizin kalkınma, ilerleme ve kalkınma hamleleriyle, bölgesel ve küresel bir güç olma yönünde ilerlediği bu dönemde de yükümlülük almaya devam edeceğiz.” Kaynak : İHA

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort